Pierwsza wizyta

Pierwsza wizyta to czas, który przeznaczamy na rozmowę i poznanie oczekiwań naszych pacjentów. Wykonujemy dokładne badanie oraz analizujemy problemy stomatologiczne.

Wskazówka

Na pierwszą wizytę należy zarezerwować sobie trochę więcej czasu.

Na podstawie zebranych danych ustalamy szczegółowy plan leczenia

Dokładnie omawiamy z pacjentem wszelkie problemy oraz przedstawiamy rozwiązania.